Våre vilkår

Gjeldende fra 14. juli 2020

 1. Hva vilkårene gjelder
 2. Disse vilkårene gjelder kjøp av varer gjennom Smaken av Hemsedal sin nettbutikk. Alle kjøp gjennom Smaken av Hemsedal, er regulert av standard salgsbetingelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 3. Partene
 4. Partene i avtalen er kjøper som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Selger er Smaken av Hemsedal (org. nr. 925 201 308) og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper må være fylt 18 (atten) år.

 5. Bestillings- og avtaleprosess
 6. Kjøper sin bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Smaken av Hemsedal. Kjøper vil motta ordrebekreftelse på e-post. Avvik mellom kjøpers bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra selger, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt den er i samsvar med selger sitt tilbud.

  Ved levering av billettene er tjenesten gjennomført og avtalen er inngått. Du som kjøper har gitt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke og har erkjent at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt.

 7. Pris
 8. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du som kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

 9. Betaling
 10. Betaling skjer i henhold til nærmere avtale mellom selger og kjøper. Kjøper velger selv blant de betalingsmåter som er tilgjengelig på Smaken av Hemsedal sin nettbutikk.

 11. Forbehold om skrive-/trykkfeil og om turen er utsolgt
 12. Smaken av Hemsedal tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Verken selger eller kjøper er bundet av avtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkefeil. Selger forbeholder seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller deler av denne dersom varen er utsolgt. Om varen er utsolgt vil kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om erstatningsvare. Kjøper kan velge enten å akseptere Smaken av Hemsedal sitt nye tilbud med de endringer som er nærmere angitt i forhold til kjøpers opprinnelige bestilling eller å kansellere bestillingen.

 13. Angrerett
 14. Siden Smaken av Hemsedal er en fritidsaktivitet med begrenset varighet, gjelder ikke angreretten. Betalingen er derfor endelig, og kan ikke refunderes (se Angrerettloven 16.14

 15. Personopplysninger
 16. Alle personopplysninger behandles konfidensielt i henhold til lov om behandling av personopplysninger og er taushetsbelagt. Les vår personvernserklæring her.